На вниманието на студентите от 3ти и 4ти курс на БСУ

Уважаеми колеги, 

 

БСУ съдейства за реализирането на голям международен проект за подобряване на транспортната инфраструктура  в Община Бургас, за чиито нужди са необходими анкетьори, които ще провеждат кратки интервюта в автобусите по всички линии, както и статистическите наблюдения/замервания на пътникопотока на спирките на градския транспорт. Изследването ще започне в началото на месец март и на ден ангажираността ще бъде 3 часа сутрин и 2-3 часа след обяд (след 16.00 часа.

Проучването ще продължи 8-9 дена.  Заплащането е добро: около 9.00 лева нето на отработен час.

Всички желаещи могат да се запишат в стаи 21 (ЦИУН), 23 (ЦХН), 24 (ЦТПН) и 20 (ЦЮН).

Инструктажът на анкетъорите за работата, която ще се извършва и за заплащането, ще се проведе на 23.02. 2009 в зала 220 от 14.00 часа.  Всички, които желаят да участват трябва да присъстват на инструктажа.

 

Търси се и студентка, която знае отлично английски език за сътрудник почасово на чуждестранния екип (преводи, контакти с институции и хора, уреждане на делови срещи)- за период от няколко месеца.

Кандидатките да се обадят на доц. д-р Л. Анастасова- зам. декан на ЦИУН  за предварителен разговор и повече подробности- стая 15.