Награждаване на победителите от студентските конкурси в БСУ

Награждаване на победителите от студентските конкурси в БСУ

Днес Бургаският свободен университет отбеляза два от празничните дни, на които бяха посветени научните прояви през месец април 2020 г. На Международния ден на иновациите и творчеството, 21 април, беше  посветена ХХI-та конференция „Студентско научно творчество“. На Деня на Българската конституция, 16 април, който е и Ден на юриста, беше посветен конкурсът в ЦЮН за есе на тема „Правовата държава – законодателство, правоприлагане и юридическа наука“. Наградите бяха осигурени от Студентския съвет на БСУ. Тази година се проведе гласуване на публиката, продължило до началото на май, за най-иновативно представени теми на база качените видеа с презентациите на участниците в СНТ. В Уебинара се представиха 82 теми от 64-ма студенти и от 30 докторанти от България, Република Казахстан, Украйна, Беларус и Полша.

DSC_1115.JPG
DSC_1110.JPG
DSC_1099.JPG
DSC_1098.JPG
DSC_1096.JPG
DSC_1094.JPG
DSC_1092.JPG
DSC_1090.JPG
IMG_20200605_100906.jpg
DSC_1083.JPG
DSC_1076.JPG
DSC_1078.JPG
DSC_1080.JPG