Национален семинар "Добри библиотечни практики" в БСУ

В Бургаския свободен университет се състоя вторият за 2008 година национален семинар “Добри библиотечни практики” на тема: “Познава ли библиотеката своите потребители? Изследвания и статистики”. Семинарът беше организиран съвместно с Български информационен консорциум и се проведе в библиотеката на БСУ на 5 и 6 юни. В него взеха участие представители от над 20 големи научни, университетски и регионални библиотеки от страната. Представени бяха и най-новите информационни технологии за организация и опазване на библиотечните фондове. Приветствие към участниците отправи проф. Васил Янков.