Национален студентски форум в БСУ.

Класиране.

На 26 март 2008 г. Комисията по научноизследователска дейност на БСУ организира за 9-ти пореден път конкурс за студентско научно творчество. Националният форум беше открит от Зам.-ректора и Председател на Комисията по научноизследователска дейност доц. дпн Галя Христозова.

Регламентът на конкурса включва 2 равнища: защита на разработката в съответния център и класиране на най-добрите реферати за участие в заключителна Национална студентска научна сесия. В нея са регистрирани 77 участници с 68 доклада от различни университети в страната: УНСС София, Технически университет София, Пловдивски университет, Технически университет Габрово, Академия на МВР, Русенски университет, Шуменски университет, Лесотехнически университет, НБУ, ВТУ „Тодор Каблешков”.

На предварителния конкурс, който се проведе в БСУ на 12 март 2008 г.,  участваха над 120 студентски научни разработки на студенти от БСУ.

В националния конкурс класираните реферати се състезават в две групи:

I група – I, II и III курс

II група – IV курс и магистри

Наградният фонд на конкурса предвижда Специална награда на Ректора за най-добра студентска разработка, както и награди за първо, второ и трето място в съответните категории. Най-добрите реферати ще бъдат включени в ежегодния сборник “Студентско научно творчество” и ще участват в аналогични конкурси на други висши училища.

Технически изисквания

Класиране