Национална конференция

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

на тема 

„ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС: НОВИ СТЪПКИ КЪМ УСПЕШНИЯ ДИАЛОГ” 

18 март 2011 г. 

Асоциацията за кариерно развитие във висшето образование (АКОРВО) организира провеждането на национална конференция на тема „Образование и бизнес: нови стъпки към успешния диалог”. Конференцията ще се проведе в зала 207 в сградата на Бургаски свободен университет. Партньори на събитието са: БСУ, АПАО, USIT COLOURS и РИО СОФИЯ. 

Програма на конференцията 

18.03.2011 г.  

09.30    Регистрация на участниците 

10.00   Откриване на конференцията с приветствие от ректора на БСУ, проф. д-р Васил Янков 

10.30-12.30  Представяне на резултати от национално проучване сред работодателите и сред учениците в средните училища в България 

12.30-14.00   Пауза за обяд 

14.00-16.30 Кръгла маса на тема: „Връзката между средно образование, висше образование и бизнеса в България” 

16.30-17.30   Закриване на конференцията