Национална студентска сесия - класиране 30.03.2007

  • I група - I, II и III курс

Специална награда бе присъдена на Иван Миховски - БСУ, спец. "ИКН", III курс на тема: "Използване на размита логика за разпознаване на обект, намиране на път и взаимодействие с обекта".

Първа награда получи Михаил Карапетков - ТУ, спец. "Индустриално инженерство", II курс; тема: "Идентификация местата на пътниците в лек автомобил по време на ПТП според действащите им инерционни сили".

Две втори места, присъдени на Светла Тодорова - БСУ, спец. "Социални дейности", III курс и на Ани Козарева - БСУ, спец. "Право", I курс.

Две трети места, присъдени на Евгени Гинчев - Академия на МВР, спец "ППООР", III курс и Николета Вълева, Росина Тодорова - БСУ, спец. "Маркетинг", III курс.

  • II група - IV курс, магистри и докторанти

Специална награда - Христо Гендов - БСУ, спец. "КСТ", магистър на тема "Разпределена система за управление на специализиран робот".

Първа награда - Мартин Петров - БСУ, спец. "КСТ", IV курс на тема "Модел за прогнозиране на валутни курсове, базиран на невронни мрежи".

Две втори награди за: Александър Владимиров - УНСС, спец. "Политология" IV курс; и екип: Иван Иванов, Володя Димитров, Даниел Чавдаров - ТУ, спец. "Инженерен дизайн" магистър;

Две трети награди за: Кристиян Каракашев - БСУ, спец. "Маркетинг", IV курс ; Даниела Иванова и Гани Митев - БСУ, спец "Право" V курс.

Осем разработки получиха поощрителни награди.