Научен семинар на тема "Приложение на крайни графи за решаване на задачи на динамичното програмиране"

Център по информатика и технически науки организира научен семинар на тема:„Приложение на крайни графи за решаване на задачи на динамичното програмиране”.

Мероприятието ще се проведе на 28 април 2009 година (вторник) от 14:00 часа в зала 208.

На семинара ще се дискутират въпросите за използването на графи и алгоритми върху графи за решаване на задачи в областта на динамичното програмиране за средните и висшите училища.

Темата е ориентирана към студенти от специалности: информатика и компютърни науки и компютърни системи и технологии.

Поканени са всички интересуващи се студенти и преподаватели.

Декан на ЦИТН: Проф.д-р Д. Юдов