Нов спечелен проект за БСУ

Центърът по хуманитарни науки спечели проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” – „Училищни и студентски практики”. Проектното предложение „Ефективни студентски практики по социална работа чрез партньорство с НПО” е разработено от Програмен съвет по Социални дейности с ръководител доц. д-р Мария Ганева. Партньорските организации са Български червен кръст, Асоциация „Деметра” и „Асоциация „Доза за обич”.