Новият президент на Република Турция е Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет

Господин Абдуллах Гюл, новият президент на Република Турция, е почетен доктор на БСУ. Високата титла е присъдена от Академичния съвет на 12 май 2003 г.

В академичното си слово господин Гюл заяви: "Никога няма да забравя този ден!"

А в почетната книга написа: За мен е чест като министър на външните работи на Република Турция да посетя Бургаския свободен университет. Посещението ми ще допринесе за развитието на сътрудничеството между университетите на двете страни.

За развитието на турско-българската дружба управниците на двете страни ще положат върховни усилия.

Чрез уважаемия Ректор пожелавам успех на Бургаския свободен университет, на всички преподаватели и студенти, и поднасям приятелските поздрави на турския народ.