Очни занятия – магистърски програми

Графиците за учебните занятия на студентите, записани в магистърски програми са публикувани в Електронни услуги.

  • В Електронни услуги, изберете линк Регистрация.
  • За да се регистрирате, въведете: факултетен номер, ЕГН, личната си електронна поща и парола.
  • Регистрацията се прави еднократно.След това достъпът до Електронни услуги е с факултетен номер и паролата, въведена при регистрацията.
  • При технически проблеми, изберетe линк Помощ.

 Информация за факултетния си номер, както и за семинарната ви група, можете да получите тук.

Ако установите грешка в изписването на личните си данни, можете да се обръщате към Учебен отдел, както следва:

  • студентите от Центъра по юридически науки – стая 20, Лазарина Георгиева, lazy@bfu.bg
  • студентите от Центъра по икономически и управленски науки – стая 22, Марислава Михова, marislava@bfu.bg
  • студентите от Центъра по хуманитарни науки – стая 23, Добринка Кирова, dobi@bfu.bg
  • студентите от Центъра по информатика и технически науки – стая 24, Златина Николова, nikolovazl@bfu.bg