Още 25 студенти по Софтуерно инженерство - безплатно в БСУ

Още 25 студенти по Софтуерно инженерство - безплатно в БСУ

 

Община Бургас продължава финансирането на студенти от първи, втори и трети курс в специалност Софтуерно инженерство.

На свое заседание от 28.08.2018 г. Общинският съвет реши да финансира обучението на още 25 студенти, специалности Софтуерно инженерство и Информатика и компютърни науки. Това решение е в подкрепа на политиката на ръководството на Община Бургас да бъдат подготвени кадри в областта на информационните технологии, които да отговарят на изискванията на пазара на труда за софтуерни специалисти.

Бургаският свободен университет продължава набирането на кандидати за двете специалности.

Желаещите могат да подадат документи в стая 19 в БСУ, тел. за справки 056 900 449.