От всички университети единствено БСУ с два спечелени проекта

От всички университети единствено БСУ с два спечелени проекта

Бургаският свободен университет спечели два проекта като водеща координираща организация по Еразъм+, ключови дейности 2: "Digital presentation and preservation of intangible cultural heritage" по раздел Професионално образование и обучение и "Immersive Learning in Information Security (MISSILE)" по раздел "Образование за възрастни".

Целта на проекта MISSILE е обучение на държавни и общински служители в областта на информационната сигурност, а продължитеността на проекта е 18 месеца. Ръководител на проекта е доц.д-р Веселина Жечева.

Целта на проекта  “Digital presentation and preservation of intangible cultural heritage(DIGI)”е дигитално представяне и съхранение на нематериалното културно наследство с продължителност 24 месеца. Партньори са РИМ – Бургас, организации от Латвия, Италия и Гърция. Ръководител на проекта е доц. д-р Янислав Желев.

Общото финансиране на двата проекта е над 400000 евро.