Новини

БСУ с дискусия за безопасността на движението и „войната по пътищата”

БСУ с дискусия за безопасността на движението и „войната по пътищата”

Форумът се проведе на 12.10.2015 г., понеделник, от 11 часа в зала 219 на БСУ.

БСУ откри новата академична година

БСУ откри новата академична година

През учебната 2015/2016 година е реализиран прием в 19 бакалавърски и 29 магистърски програми, за които има високо и устойчиво търсене.

БСУ - в нов международен проект с още 10 държави

БСУ - в нов международен проект с още 10 държави

Проектът включва 11 организации от ЕС и е с бюджет 800 000 евро.

БСУ спечели нов международен проект по програма Еразъм+

БСУ спечели нов международен проект по програма Еразъм+

Проектът ACADEMICA включва общо 17 организации от ЕС и Централна Азия и е с бюджет 700 000 евро.

Акредитация и прием в професионално направление Педагогика

Акредитация и прием в професионално направление Педагогика

БСУ започва прием в магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика

Школа по роботика за деца в БСУ

Школа по роботика за деца в БСУ

Ръководител и създател на проекта е гл. ас. д-р Димитър Минчев, а ръководител на школата е инж. Атанас Димитров, асистент в БСУ.

Бургаският свободен университет подписа два договора за сътрудничество с Община Бургас

Бургаският свободен университет подписа два договора за сътрудничество с Община Бургас

Това са рамков договор за сътрудничество и договор за стажове на студентите от специалностите "Психология" и "Социални дейности и консултиране"  

Информация за студентските стипендии

Информация за студентските стипендии

От 23 юни започва превеждането на средствата за студентските стипендии

Тържествено връчване дипломите на Випуск 2015 на БСУ

Тържествено връчване дипломите на Випуск 2015 на БСУ

Официалната церемония се проведе на 23 май 2015 година от 10 часа в атриума на БСУ.

Споразумение за сътрудничество с Московския университет „С. Ю. Витте“

Споразумение за сътрудничество с Московския университет „С. Ю. Витте“

Предвижда се съвместно обучение в бакалавърски програми и издаване на двойни дипломи.