Новини

Студентите на БСУ начело в провеждането на практики

Студентите на БСУ начело в провеждането на практики

БСУ е сред трите водещи висши училища по проект „Студентски практики – фаза 2“

Важно за първокурсниците на БСУ

Важно за първокурсниците на БСУ

Организация на учебния процес за началото на 2020/21 година

Организация на учебния процес в БСУ от II-ри до V-ти курс

Организация на учебния процес в БСУ от II-ри до V-ти курс

През първия семестър на учебната 2020-2021 година учебният процес ще протече при следната организация:

БСУ със сертификат за достъпна среда

БСУ със сертификат за достъпна среда

Проявата е част от Националната кампания „Достъпна България“, организирана от Комисията за защита от дискриминация. 

Водещи експерти от Брюксел представиха „Хоризонт Европа“ в БСУ

Водещи експерти от Брюксел представиха „Хоризонт Европа“ в БСУ

Темата на семинара беше „Състояние на иновациите и изследванията в регионите и възможностите за финансиране от Европейския съюз“

Организация на новата учебна година в БСУ

Организация на новата учебна година в БСУ

Учебната година за студентите от редовно обучение ще започне присъствено на 5 октомври 2020 г.

БСУ приема български студенти, обучаващи се в чужбина

БСУ приема български студенти, обучаващи се в чужбина

Докато премине кризата българските студенти в чужбина ще бъдат при семействата си в България.

Проф. Христозова е зам.-председател на УС на Съвета на ректорите

Проф. Христозова е зам.-председател на УС на Съвета на ректорите

Общото събрание на Съвета на ректорите избра проф. д.п.н. Галя Христозова за зам.-председател на УС.

Съобщение за стипендиите в БСУ през учебната 2020/21 година

Съобщение за стипендиите в БСУ през учебната 2020/21 година

До всички студенти на БСУ от първи, втори и трети курс редовна форма на обучение

БСУ участва в уебинар на престижен международен китайски форум

БСУ участва в уебинар на престижен международен китайски форум

БСУ  беше едно от двете висши училища от България, които взеха участие в уебинара, наред с 18 университета от 10 държави.