Новини

Среща с проф. М. Дачев, Председател на АКОРВО

На 26.04.2010 г. от 16 часа в зала 208 НА БСУ ще се проведе среща с проф. М. Дачев, Председател на Асоциацията за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование /АКОРВО/. Теми за обсъждане: 1. Членството на Студентски център за кариера и развитие при БСУ в АКОРВО – престижно и…

Студенти от 4ти курс- спец. Маркетинг в ЦИУН с две награди от национална студентска сесия във Варна

Втора награда спечелиха студентите от четвърти курс - специалност „Маркетинг” в Центъра по икономически и управленски науки- Славина Стойкова, Диана Крумова и Стефан Стойнев, на Студентската научна сесия в Техническия университет- Варна. Разработката е на тема „План за доставка на кисело мляко „Верея” на пазара на Република Германия” с научен…

Промоция на Випуск 2010

Тържествената церемония за връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2010 на Бургаския свободен университет ще се състои на  18 май 2010 г. от 10.30 часа в атриума на БСУ    Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти. Регистрацията ще става в стая 17 до 17 май, включително.   Обръщение…

Отбор от ЦЮН с убедителна победа на Национално състезание по решаване на казуси

На 17 април 2010г. се провежда ежегодното Национално състезание по решаване на казуси от областта на гражданското и търговското право, организирано от кръжок по гражданско право към ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Състезанието ще бъде оценявано от най-авторитетните представители на юридическата общност в България. На 10 април 2010г. се…

Вечер на специалностите ЦИТН

Вечер на специалностите ЦИТН

Конкурс „Медиа свят” за студентите от ЦХН. Гала вечер

Уважаеми колеги, PR academy има удоволствието да Ви съобщи, че за четвърта поредна година ще се проведе вечер на специалностите Журналистиката и Връзки с обществеността – „Медиа свят”. Отново ще ви срещнем с някои от най-големите имена в сферата на обществените комуникации. Но за да бъде „Медиа свят” вечер на…

„Криворазбраната цивилизация” в БСУ

На 23 март от 18.30 часа в зала 207 Театралното ателие на БСУ ще има премиера. Ще представи „Криворазбраната цивилизация” или както самият автор Добри Войников я нарича –  СМЕШНА ПОЗОРИЩНА игра въ петь действiя Заповядайте, за да преценим заедно – актуална ли е проблематиката и днес – на пиесата,…

Първа среща след сесията на клуб „Дебати”

На 09.03.2010 г. ще се проведе поредната сбирка на членовете на клуб „Дебати” от 17.30 в зала 214.

Стартира работата по фундаментален проект на тема "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България"

На 23.02.2010 г. в конферентна зала № 2 на БСУ се състоя представянето на проект на тема "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България". Проектът е финансиран от фонд "Научни изследвания" на МОМН. В него ще участват преподаватели от Центъра по хуманитарни науки на БСУ. Проектът…

Академичният съвет избра зам.-ректори и декани в БСУ

На заседание от 12 февруари 2010 година Академичният съвет избра зам.-ректорите и деканите на БСУ . За зам.-ректор по научноизследователската дейност и международно сътрудничество беше избрана проф. дпн Галя Христозова, а за зам.-ректор по учебната дейност – доц. д-р Милен Балтов. Съгласно Правилника за дейността на Бургаския свободен университет бяха…