Първа преподавателска мобилност за БСУ в Политехниката на Бари

Първа преподавателска мобилност за БСУ в Политехниката на Бари

Бургаски свободен университет гостува за първи път на Политехнически университет в град Бари, Италия (Politecnico di Bari). Институтът е италиански държавен университет за висше образование, научни изследвания и трансфер на технологии в областта на инженерството, управлението, архитектурата и дизайна, основан през 1990г. За тридесет години дейност, университетът се утвърждава като италиански и международен университет, развивайки страхотна способност да си сътрудничи с бизнеса и да насърчава технологичните иновации.

Доц. д-р Виляна Русева от Център по икономически и управленски науки постави началото на преподавателска мобилност в катедрата по „Механика, Математика и управление“ със своята лекция посветена на „кръговата икономика“.

В рамките на посещението бе представен град Бургас, Бургаския свободен университет и международни проекти и програми на институцията. Срещата бе насочена към развитие на бъдещо сътрудничество и мобилност между двете институции.

По време на престоя, университетският кампус в Бари посрещна и мащабна кариерна борса. На територията на „откритата зона“ за студенти бяха посрещнати компании Scaffsystem, Mediobanca, Matec industries, Parametric, Syscons, Heineken, Guastamaccia I много други.

440760347_1373629493236797_2865455167298302527_n.jpg
441453224_954562149634746_5412461556841328745_n.jpg
441532683_1004060067803330_45284759955808352_n.jpg
438299752_1881641708971601_462258737821465971_n.jpg
440860985_753822530271307_73369653871031471_n.jpg
438293848_1154946852366771_7351009806635454545_n.jpg