Първи национален научен форум в Бургаския свободен университет

Славейко Йорданов – Журналистика, IV курс

Жанета Симеонова – Връзки с обществеността, II курс

Милена Тонкова – Връзки с обществеността, III курс

Вицепремиерът и Министър на образованието доц. Даниел Вълчев връчи наградите на победителите в Конкурса за студентско научно творчество, организиран от Комисията по научноизследователска дейност на БСУ за 8-ми пореден път.

Форумът се проведе на 30 март, като за пръв път беше национален. Конкурсът бе открит от зам.-ректора и председател на Комисията по научноизследователска дейност на БСУ доц. д-р Галя Христозова.

Общо 70 студенти от 19 различни специалности взеха участие в престижния конкурс. Най-академични се оказаха домакините на събитието – участваха студенти от 9 бакалавърски специалности и 7 магистърски програми. В научния форум се включиха още студенти от УНСС, ПУ „П.Хилендарски”, Академия на МВР, ТУ – София, ИПФ – Сливен, ХТМУ - София, Georg August University, Gyotingen, Германия.

Студенти от цялата страна удивиха 10 – членното жури от хабилитирани преподаватели с многообразието от теми и проблеми, които са в основата на техните разработки. Като се започне от идеята за реализацията на проект “Автомобил, произведен в България”, премине се през "Компютърно моделиране на разпространението на димни газове от точков източник при променлив вятър" и се достигне до “За или против легализацията на проституцията” и “Харизмата като феномен в помагащите професии”. Много приятно изненадани останаха присъстващите на събитието от разработки като: "Генериране на карта на осветеността, независима от гледната точка" – Христо Лесев, Деян Иванов – специалност „Информатика” - ПУ „П.Хилендарски”, „Традиционни и модерни политически маркетингови инструменти в предизборната надпревара” – Милен Филипов – „Връзки с обществеността III курс - БСУ. Представителите на академичната общност на БСУ се почувстваха искрено горди с представянето на своя студент Христо Гендов, специалност “КСТ”, в чиято презентация бе експониран действащ робот, награден от Microsoft с комплекта EBOX2300. Разработката на „Автономния изследовател“ е дело на екип в състав: Христо Гендов - КСТ магистър; Алекси Алексиев - Финанси I курс; Динко Иванов - КСТ магистър; Асен Илиев - ИКН магистър, а техни ръководители - доц.д-р Станислав Симеонов и ас.инж. Владимир Германов. В бъдеще създаденият робот ще се използва с цел обучение на студенти или с приложение – обезвреждане на бомби.

Класираните реферати се състезаваха и класираха в две групи:

  • I група – I, II и III курс

Специална награда бе присъдена на Иван Миховски – БСУ, спец. “ИКН”, III курс на тема: “Използване на размита логика за разпознаване на обект, намиране на път и взаимодействие с обекта”.

Първа награда получи Михаил Карапетков – ТУ, спец. “Индустриално инженерство”, II курс; тема: “Идентификация местата на пътниците в лек автомобил по време на ПТП според действащите им инерционни сили”.

Две втори места, присъдени на Светла Тодорова – БСУ, спец. “Социални дейности”, III курс и на Ани Козарева – БСУ, спец. “Право”, I курс.

Две трети места, присъдени на Евгени Гинчев – Академия на МВР, спец “ППООР”, III курс и Николета Вълева, Росина Тодорова – БСУ, спец. “Маркетинг”, III курс.

  • II група – IV курс, магистри и докторанти

Специална награда – Христо Гендов – БСУ, спец. „КСТ”, магистър на тема „Разпределена система за управление на специализиран робот”.

Първа награда – Мартин Петров – БСУ, спец. „КСТ”, IV курс на тема „Модел за прогнозиране на валутни курсове, базиран на невронни мрежи”.

Две втори награди за: Александър Владимиров – УНСС, спец. “Политология” IV курс; и екип: Иван Иванов, Володя Димитров, Даниел Чавдаров – ТУ, спец. „Инженерен дизайн” магистър;

Две трети награди за: Кристиян Каракашев – БСУ, спец. “Маркетинг”, IV курс ; Даниела Иванова и Гани Митев – БСУ, спец “Право” V курс.

Осем разработки получиха поощрителни награди.

Всички презентирани разработки ще бъдат включени в ежегодния сборник “Студентско научно творчество” и ще участват в аналогични конкурси на други висши училища.

Преди церемонията по награждаване Министърът на образованието и науката доц. Даниел Вълчев изнесе лекция на тема "Стратегия за развитие на висшето образование. Акценти и възможни законодателни промени." В присъствието на представители на академичната общност и студенти на Бургаския свободен университет министърът обърна внимание на световните тенденции във висшето образование, предизвикателствата пред България в тази област и очакваните резултати от предложените промени. Като един от основните проблеми Министър Вълчев посочи липсата на конкуренция между университетите в България, липсата на стимули за подобряване на качеството на образованието, а промяната във финансирането на държавните висши училища като възможно решение на този проблем. Презентацията бе последвана от дискусия с въпроси, свързани с промените в закона за научните степени и звания, студентското кредитиране, както и с идеята за възможен тригодишен срок за обучение в бакалавърска степен