Платихте ли здравните си вноски за периода юли-октомври, след като завършихте средно образование?

Националната агенция за приходите призовава всички студенти – първокурсници да проверят здравноосигурителния си статус.

При повече от три неплатени вноски губите здравните си права!

Месечната здравноосигурителна вноска за 2012 е в размер на 16,80 лв. За просрочване на плащането й дължите лихва!

Може да изчислите сумата, която трябва да платите, чрез калкулатора на НАП. Вноски се плащат чрез интернет, по банков превод и чрез пощенски запис по образец.

НАП напомня на студентите в задочна форма на обучение, че те са самоосигуряващи се лица и трябва  сами да плащат осигуровките си.

За повече информация: www.nap.bg  и тел. 0700 18 700 (на цената на един разговор).