Победители от ХАКАТОН @ БСУ

Победители от ХАКАТОН @ БСУ

В работата на хакатона взеха участие над 80 студенти и ученици от 4 университета и от 5 гимназии, които в рамките на денонощие търсиха софтуерни и бизнес решения за цифровото градското развитие и териториите с водни пространства. В края на хакатона екипите представиха своите готови разработки и приложения пред журита, включващи изследователи, представители на бизнеса и участници в срещата на Комитета на регионите.
Специалната награда от името на комисаря за цифровата икономика и цифровото общество г-жа Мария Габриел връчи областният управител на Област Бургас г-н Вълчо Чолаков. Екип Purple от РУ „Ангел Кънчев“ в състав: Лили Борисова; Борислав Кошаров; Светослав Хаджииванов; Берк Алямач ще има възможността да представи идеята си в Брюксел по време на европейската седмица на кодиране от 7 до 14 октомври 2018 г. Първо място беше присъдено на екип UpaCoin от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в състав: Артем Долгих; Никол Конради; Станислав Грац; Александр Рожков и Александр Соколов с ментор доц. д-р инж. Камен Сейменлийски. Наградата беше връчена от ръководителя на българската група в Комитета на регионите на ЕС и  кмет на Община Габрово г-жа Таня Христова.
Бяха присъдени две втори места – на екип DogGо в състав: Роксана Желева; Иван Минчев; Теодора Янева и Любомир Ганчев от БСУ с ментор проф. д-р Даниела Орозова и на екип EasyPark в състав: Хрусав Хрусафов, Фридрих Чернец от БСУ и Калоян Тотев ученик от ПГМЕЕ с ментор: доц. д-р инж. Камен Сейменлийски. Наградите бях връчени от ръководителя на френската делегация в Комитета на регионите на ЕС г-н Кристоф Клержо. Зам.-кметът на Община Бургас г-жа Руска Бояджиева връчи наградите на класираните на трето място три екипа: Dion от БСУ и ПМГ в състав: Любослав Любенов;Тодор Кацаров; Георги Стамболиев; Гюнай Ахмед и Борис Димитров с ментори: доц. д-р Пенка Георгиева и гл. ас. д-р инж. Атанас Димитров, Unit Zero от БСУ в състав: Божидар Божков; Богдана Янев; Димитър Томов; Зорница Николова с ментор доц. д-р Димитър Минчев и My Voice от БСУ в състав: Станимир Стойчев; Мирослав Петров; Иван Катунин;  Стела Тодева с ментор доц. д-р Пенка Георгиева.
Всички участници получиха награди от Община Бургас и от партньорите на БСУ в хакатона – белгийският инвеститор Кодифик, софтуерната компания Технологика, членовете на ИКТ Клъстер Бургас, Иновационни системи Бургас, Биг Бой пица. Всеки участник получи безплатен билет за най-голямото технологично събитие на Балканите УЕБИТ в Арена Армеец на 27 юни 2018 г.

Класиране

1.1_.png
3.png
4.png