Посланикът на Португалия посети БСУ

Посланикът на Португалия посети БСУ

На 14.12.2015 г. Посланикът на Република Португалия Н.Пр. Луиш Фераш посети БСУ и се срещна с Ректора проф. дпн Галя Христозова и Зам.-ректора проф. д-р Милен Балтов. Ръководството на университета запозна посланика с дългогодишното партньорство с португалски университети по международни проекти, най-вече в областта на студентските и преподавателските мобилности по програма „Еразъм+“ на ЕС.
На срещата бeше договорено изучаването на португалски език от студентите на БСУ с финансиране от Португалския културен и езиков център „Камойнш София“. Обучението ще стартира през месец януари 2016 г. Посланик Фераш посети занятие на студенти от Португалия, които този семестър се обучават в БСУ по линия на програма „Еразъм+“ , като изрази готовност да подкрепи бъдещи мероприятия в БСУ, свързани с португалската култура и образование.

 

IMG_3838.JPG
IMG_3823.JPG