„PR ПРИЗ” 2009 ОТИДЕ В БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Настоящ и бъдещ член на PR Academy спечелиха в категория „PR студент” 

Студентите Петър Иванов и Тодорка Аладжова грабнаха престижната награда „PR Приз” 2009 в категорията „PR студент” в рамките на най-големия PR фестивал в България, проведен в София, с проекта си за информационна кампания за S-Class на Мерцедес.

„Взехме участие в „PR Приз” 2009, защото искахме да докажем, че сме конкурентни на колегите си по PR от другите университети”, казват Тодорка и Петър.

Двамата студенти, под ръководството на асистент Милен Филипов, преподавател и супервайзор на PR Academy, работят по информационната кампания в продължение на месец и половина. Най-много време отнема проучването на компанията Мерцедес и модела S-Class. Набирането на креативни идеи, които да отговарят на стратегическите цели, се оказва най-голямата трудност. „Асистент Филипов многократно ни връщаше да преразглеждаме стратегията, целите и криейтива на кампанията”, казва Тодорка Аладжова, ”но, когато се срещнах с членовете на журито по време на официалната церемония по награждаването, разбрах, че е имало защо.”

Журито на „PR Приз” 2009 се състои от водещи PR-практици и доказани теоретици:

Милена Атанасова – Председател на БДВО и член на БКВО, управител на агенция за събитиен мениджмънт;

Роберто Дзангранди – Директор Европейски институционални връзки в ЕНЕЛ (най-голямата електрическа компания в Италия;

Колин Фарингтън – главен съветник на Световния съвет за PR и комуникационен мениджмънт (CIPR), Генерален секретар и член на Борда на Европейската PR конфедерация (CERP);

Сера Гьорпе – преподавател във Факултета по комуникация на Истанбулския университет, Вицепрезидент на Европейската PR конфедерация (CERP), член на Борда на Турската PR асоциация, член на Европейската асоциация по PR образование и изследвания (EUPRERA);

Проф. Любомир Стойков – преподавател в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и в Националната художествена академия;

Проф. Христо Кафтанджиев – професор във Факултета по Журналистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и ръководител на Катедра по PR;

Александър Дурчев – основател и мажоритарен собственик на агенция All Channels Communication, заместник-председател на Българската асоциация на PR агенциите (BAPRA) и др.

„Присъждането на наградата „PR Приз” 2009 говори красноречиво за подготовката, която Бургаският свободен университет дава, и качествата на нашите студенти,” казва ас. Филипов и продължава: „Това е признание, дадено на национално и международно ниво от водещи специалисти в сферата на PR-a.”

Програмата на специалността „Връзки с обществеността” е съобразена с изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация, но преподавателите прилагат и препоръките на Международната асоциация на PR-практиците (IPRA). Материалната база, която Университетът осигурява на студенти и преподаватели, е максимално близка до реалната работна среда на една PR-агенция.

„PR Приз” е най-големият форум, на който водещи PR-теоретици и практици дискутират актуални проблеми на паблик рилейшънс. Тазгодишният PR фестивал е организиран от Българската конфедерация за връзки с обществеността, в която влизат Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Асоциацията на имиджмейкъри и специалисти по връзки с обществеността (ИМАГИНЕС) и Българската академична асоциация по комуникации (БААК).