Презентация на проект на ЦХН

На 27.04.2004 г. се проведе Презентация на проект на Центъра по хуманитарни науки