Прием с оценки от матури. До 19 септември

Приемът с оценки от матури ще става в срок до 19.09 в сградата на университета, фоайе първи етаж –  всеки работен ден от 8 до 17 ч.

За всички специалности, с изключение на спец. "Право", може да се кандидатства както с приемен изпит, така и с оценка от матура, ако е положена през 2008 г.

Необходимите документи са:

  • диплома за завършено средно образование - копие и оригинал за проверка;
  • формуляр за кандидатстване, който се закупува от книжарницата на БСУ;
  • такса за кандидатстване, която се заплаща се в БСУ.

Кандидат-студентите, желаещи да кандидатстват в БСУ с оценка от кандидатстудентски изпит, положен в друг университет също могат да подадат документи до 19 септември. Тези кандидати, освен посочените документи, трябва да представят и служебна бележка от университета, в който са държали кандидатстудентския изпит.

За контакти и допълнителна информация:

8000 гр. Бургас,

ул. "Сан Стефано" 62,

тел.: 900 400; 900 449; 900 419

е-mail: priem@bfu.bg