Прием с оценки, положени в друг ВУЗ. До 19 септември

Бургаският свободен университет обявява, че желаещите да кандидатстват с пренесени оценки от кандидатстудентски изпити, положени в други университети трябва да подадат документи в срок до 19.09.

Приемът на документи става в сградата на университета, фоайе първи етаж– всеки работен ден от 8 до 17 ч.

Необходимите документи са:

  • диплома за завършено средно образование - копие и оригинал за проверка;
  • формуляр за кандидатстване, който се закупува от книжарницата на БСУ;
  • такса за кандидатстване, която се заплаща се в БСУ.
  • служебна бележка от университета, в който са положени кандидатстудентските изпити.