Прием в магистърски програми

Прием в магистърски програми по специалностите:

Център по юридически науки

 • Данъчна администрация
 • Публична администрация
 • Митническо разузнаване и разследване
 • Администрация и управление на системата на национална сигурност
 • Публично-частно партньорство и проекти
 • Администриране и управление на колекционерската дейност с културни ценности
 • Администриране и управление на застрахователната и на търговската дейност с културни ценности

Център по хуманитарни науки

 • Детска и юношеска психология
 • Социално консултиране и психология
 • Стратегически комуникации и медия мениджмънт
 • Психология и начална училищна педагогика
 • Публични комуникации и социална психология
 • Финансов PR

Център по икономически и управленски науки

 • Финанси
 • Счетоводство и контрол
 • Маркетинг
 • Бизнес администрация (стопанско управление)
 • Управление и развитие на човешките ресурси
 • Банков мениджмънт
 • Маркетинг и управление на туристическия бизнес
 • Електронен маркетинг
 • Митнически контрол и агентиране
 • Икономика и управление на недвижимата собственост
 • Международни икономически отношения
 • Маркетингови и управленски информационни системи
 • Застрахователен мениджмънт
 • Икономика и сигурност на информационното общество

Център по информатика и технически науки:

 • Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници
 • Съдебни инженерно-технически експертизи
 • Софтуерно инженерство
 • Информационна сигурност
 • Компютърни системи и технологии
 • Комуникационна техника и компютърни мрежи
 • Логистични информационни технологии и агентиране
 • Мултимедийни технологии
 • Информатика и компютърни науки
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане
 • Бизнес информационни технологии
 • Съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението
 • Техническа безопасност и електротехническа експертиза

Срок на обучение:

http://www.bfu.bg/index.php?q=node/1793

 • Срокът на обучение е една година за завършили същото направление или специалност
 • Подробна информация за съдържанието на програмите

Семестриални такси

 • Едногодишно обучение – 920 лв.
 • Двугодишно обучение – 850 лв. за първата година, 920 лв. за втората.

Записване:  в стая 19 на БСУ.

Студентите, завършили ОКС „Бакалавър” и спец. „Право” в БСУ през последните пет години и записани в Магистърски програми на БСУ, заплащат семестриална такса за първия семестър, намалена с 20%.