Приключи научната конференция на ЦИУН

Приключи научната конференция на ЦИУН

 На 17 и 18 юни в БСУ се проведе деветото издание на традиционната научна конференция на ЦИУН с международно участие „Съвременни управленски практики IX” . Тази година форумът беше в партъорство със Стопанския факултет на СУ «Св. Климент Охридски». Конференцията  протече под знака на 25- годишния юбилей на БСУ.
 В конференцията участваха над 50 представители на големите български университети с икономически факултети: СУ «Св. Климент Охридски»; УНСС; СА »Д. А. Ценов»- Свищов; БАН;  Югозападен университет- Благоевград;, Висшето училище по финанси и застраховане и др., както и с представители на практиката. Конференцията бе открита от декана проф. д-р Васил Янков, а на пленарната сесия присъстваха президентът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов, зам. ректорите проф. д-р М.Балтов и доц. д-р Е. Динева.
Получиха се поздравителни адреси от: проф. д-р Ивона Рагуж- зам. ректор на University of Dubrovnik; проф. Д-р Матиас Шварц- бивш декан на Стопанския факултет на University of Applied Sciences- Zwickau и от доц. д-р Ана Паула Фигуейра- ръководител катедра «Управление» в ESTIG- IP BEJA, Португалия.