Приключва езиковият курс за чуждестранни студенти в БСУ

Интензивният подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти, който стартира на 24.08.2011 г. в БСУ, приключва на 21.09.2011 г., сряда, в 14.00 ч. в библиотеката на БСУ, когато ще бъдат връчени сертификатите на завършилите успешно курса студенти.

Проявата е по проект към секторна програма "Еразъм" на Европейската Програма за учене през целия живот, спечелен за пети пореден път от университета. За последните четири години над 80 студенти от Испания, Финландия, Франция, Италия, Германия, Полша, Австрия, Чехия, Естония и Турция завършиха същия курс по този проект.

Студентите се обучаваха по 6-7 часа дневно, като през останалото време имаха възможност да се запознаят с българския национален бит и култура, с исторически и природни забележителности в Бургаския регион. Курсът завършва с изпит, а участниците получават 12 кредита и международен сертификат.

След завършване на курса младежите ще продължат обучението си един семестър в български висши училища – Софийски университет, УНСС София, Медицински университет София, Великотърновски университет, Икономически университет - Варна, Югозападен университет Благоевград и др.