Проф. д-р Милен Балтов е избран за Ректор на БСУ

Проф. д-р Милен Балтов е избран за Ректор на БСУ

На свое заседание от 28 февруари 2022 година Настоятелството на Бургаския свободен университет избра единодушно за Ректор проф. д-р Милен Балтов.

Проф. д-р Милен Балтов работи в БСУ от 2005 година. Бил е  един мандат зам.-ректор по учебната дейност и два мандата зам.-ректор по НИД и МС. Проф. Балтов е пример за преход от бизнеса в академичния свят. Дълги години е ключов експерт и координатор на проекти за развитие на иновациите, индустриалните зони и създаване на междинни звена за проекти в България, Хърватска, Северна Македония и Казахстан. Понастоящем е титуляр на бизнес дисциплини и ръководител на докторска програма по „Икономика и управление в индустрията“ и ръководител на докторанти от България, Индия, Германия, Непал и Пакистан.

Проф. д-р Милен Балтов е член на Асамблея за мисия „Здравословни океани, морета, вътрешни и крайбрежни води“ и е представител на България в групата на висшите заинтересовани страни за „Стратегия за изследвания и иновации в Черноморския басейн“ към Европейската комисия. Той е член на Програмния комитет за „Европейския иновационен съвет“ на програма Хоризонт Европа, наследник на инструмента „Иновации в МСП и достъп до рисково финансиране“ по програма „Хоризонт 2020“.Проф. Балтов е основател и водещ на авторското предаване „Икономистът говори“ по Дарик радио.

Досегашният Ректор на БСУ проф. д.п.н. Галя Христозова успешно ръководи университета в продължение на два последователни мандата – от 2014 до 2022 година. Нормативната уредба не допуска ректорът да бъде избиран за повече от два мандата. Настоятелството на БСУ благодари и оцени високо дейността  и заслугите на проф. Христозова за издигане престижа и авторитета на Бургаския свободен университет и превръщането му в един от водещите университети в страната.

Съгласно Правилника за дейността на БСУ на първото заседание на новоизбрания Академичен съвет предстоят избори на зам.-ректори и декани.