Проф. Мария Нейкова отново е областен управител на Област Бургас

Проф. Мария Нейкова отново е областен управител на Област Бургас

Проф. д.н. Мария Нейкова е назначена за областен управител на Област Бургас за втори път, след като заемаше тази длъжност от м. май 2021 година до м. януари 2022 година. Сегашното й назначение е с решение на МС от 4 август 2022 година.

Проф. Нейкова има богат административен и управленски опит в сферата на държавната администрация. В периода 2001 г. – 2009 г. е била два мандата областен управител на Стара Загора, а преди това - зам.-директор на РЗОК в Стара Загора.

Завършила е Бургаския свободен университет, специалност "Право". От 2018 година  до момента е втори мандат декан на Центъра по юридически науки в БСУ.

Назначението за втори път на проф. Мария Нейкова за областен управител на Област Бургас е висока държавна оценка за професионализма, ескпертизата, реализацията и успешната кариера на възпитаниците на Бургаския свободен университет.

Проф. Нейкова  е професор по административно право и процес и доктор на науките по национална сигурност. Член е на Съюза на учените в България, на Българската асоциация по криминология, на Асоциацията на завършилите колежа по отбраната на НАТО. Тя е ключов експерт по европейски проекти в сферата на електронното управление, административните услуги на гражданите и бизнеса. Работи по проекти относно функциите и компетенциите на областните управители и контрола по законосъобразност на актовете на кметове и общинските съвети. Проф. Мария Нейкова е автор на учебник по административно обслужване, както и на  книгите „Административно-правни аспекти по опазване на недвижимото културно-историческо наследство“ и „Гражданското общество – фактор на сигурността в държавата“.

На проф. Мария Нейкова желаем успешна работа за постигане на икономически,социален и образователен просперитет на Област Бургас.

Честито и на добър час!