Проф. Лешек Балцерович изнесе лекция в БСУ

lbАвторът на „Планът Балцерович” – икономическата реформа в Полша, превърнала се в едно от най-важните събития в историята на Източна Европа през ХХ век, пристигна в Бургас по покана на Гражданска инициатива „Справедливост” и Бургаския свободен университет. Публичната лекция в БСУ на тема „Фактори, определящи икономическия растеж” беше първата проява от програмата на двудневната визита на проф. Лешек Балцерович в Бургас.

Световноизвестният икономист коментира пред студентите и преподавателите финансовата дисциплина, която трябва да спазват страните в условия на валутен борд, нивото на техните публични задължения, поддържането на плоската данъчна система, необходимостта от удължаване на пенсионната възраст, като мярка за ограничаване на бюджетния дефицит.lb

Проф. Балцерович се придружаваше от първия съветник и и.д. Посланик на Република Полша Анна Янисевска-Нетубич.

След лекцията проф. Балцерович се разписа в почетната книга на Бургаския свободен университет.

--------------------------------------------------------------------------

През двадесети век трима поляци чрез своите действия повлияха на световната история и оставиха своя отпечатък върху живота на милиони. Техните имена знае целият свят и независимо от различните оценки за Йоан Павел ІІ, Лех Валенса и Лешек Балцерович неопровержимо е значението на визията и волята им върху всички нас.

lbПроф. Лешек Балцерович не е политик, нито е духовен водач, но именно той въздейства най-силно, най-непосредствено и най-положително върху хората и тяхното ежедневие. Запазено място в учебниците по история му осигури икономическата реформа, на която е основен автор. Планът „Балцерович” е едно от най-важните събития в историята на Източна Европа през ХХ век. Благодарение на него се създават условия за бързо и устойчиво развитие на пазарната икономика в постсоциалистическия регион. В резултат на този план двадесет години след началото на промените Полша и страните, възприели този план, са по-богати и в много аспекти – по-развити, а Полша стана еталон за успешна икономическа трансформация. Страната, първа от посткомунистическите, излезе от рецесията, предизвикана от смяната на системата, първа започна да се развива и въпреки нестабилните политически условия в продължение на двадесет години успя да избегне сериозна финансова криза. Практически всички правителства след промените там и министрите, отговорни за икономиката, са работили в сянката на Професора. Днес резултатите са видни. Полша е единствената страна в Европа, която бе „подмината” от развихрилата се световна финансова криза, реализирайки икономически ръст на фона на срутващите се други икономики. Усредненият ръст на БВП за периода 1990-2010 г. няма равен в Източна Европа.

Безпрецедентната стабилизационна програма на проф. Балцерович, насочена към макроикономическия баланс на полската икономика, а преди всичко овладяването на хиперинфлацията, ликвидация на масовите дефицити и оптимизация на бюджета, беше въведена от правителството в много бързи срокове, получавайки по този повод наименованието „шокова терапия”. 

На критиките по повод изключително бързите темпове на промени и свързаната с това социална цена Професорът дава следния отговор:

„Има само два начина за правене на реформи – бързо и много бързо”.