Проф.дтн Андон Лазаров получи наградата "Сертификат за висока оценка" за най-добра статия на 21 конференция по Цифрови авиационни системи в Ървайн, Калифорния.

Проф.д.т.н. инж. Андон Димитров Лазаров след участието си на 21 Kонференция по “Цифрови авиационни системи” в Ървайн, Калифорния, САЩ, организирана от Асоциацията по аеронавтика и астронавтика на САЩ и IEEE и продължително рецензирано класифициране на докладите по степен на актуалност, оригиналност и прецизност на техническите решения, получава “Сертификат за Висока Оценка” за най-добра статия със заглавие “Корелационна, автофокусираща и спектрална реконструкция на двудименсионни образи от сигнали с линейна честотна модулация в радиолокационните системи с обратна синтезирана апертура”.