Промоция 23 май

На 23 май 2012 година се състоя тържествената церемония по връчване дипломите на Випуск 2012 на Бургаския свободен университет. Над 500 абсолвенти получиха своите дипломи за завършено висше образование. От тях 24 са отличниците на випуска, които  бяха удостоени от Ректора със свидетелство за отличие за постигнати високи резултати в обучението и доказан стремеж към издигане авторитета на академичната общност.

Гости на церемонията бяха: чл.кор.проф. Александър Янков – Доктор Хонорис кауза на БСУ и член на Настоятелството; Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас; Джем Улусой – Генерален консул на Република Турция в Бургас; Димитър Събков – член на Настоятелството на БСУ.

Поздравителен адрес беше получен от кмета на Община Бургас Димитър Николов.