Промоция на Випуск 2009. Програма на тържествата

Промоция на Випуск 2009. Програма на тържествата