Работна среща на тема "Методи за защита на информацията и тяхната реализация в Windows".

На 19.05.2000 г. в БСУ се проведе работна среща на тема "Методи за защита на информацията и тяхната реализация в Windows".