Работна среща в БСУ по проект "DFM"

Работна среща в БСУ по проект

На 11 юни 2022 г. в Бургаския свободен университет се проведе работна среща по проект „Разработване на обучителни модули чрез използване на метода „обърната класна стая/Developing Flipped Methods for Teaching (DFM)“, договор 2020-1-HU01-KA203-078844 по програма Еразъм+, КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –   „Стратегически партньорства“,  сектор „Висше образование". Водеща организация е Университет „Кароли Гаспар“, гр. Будапеща, Унгария с партньори Бургаски свободен университет - с координатор проф. д-р Милен Балтов, Университет на Коимбра, Португалия, Университет „Х.Селие“, Комарно, Словакия, Европейски  университет - гр. Никозия, Кипър и Национален педагогически колеж „Михай Еминеску“, гр. Тургу Муреш, Румъния. Проектът DFM е с продължителност 24 месеца и има за цел разработване на педагогически материали по „Психология“ чрез използване на ICT и метода „обърната класна стая“, което да доведе до подобряване на качеството на преподаването в направление „Психология“ във ВУ.

Ръководителят на проекта доц. д-р Ищван Жигмунд представи основните резултати от проекта до момента:

  •  Обобщен доклад и анализ на изготвените национални доклади и примери за добри практики въз основа на проведеното анкетно проучване и интервюта сред преподаватели от ВУ от страните-партньори по проекта относно прилагането на метода  „обърната класна стая (flipped classroom)“;  
  • Създадените учебни видеа и обучителни ресурси по психология на 7 езика.

Беше обсъдено предстоящото пилотиране на създадените обучителни ресурси сред избрани целеви групи потребители.

285429362_443457237782540_5076243251032863986_n.jpg
280779577_1721638621509745_977882833718601858_n.jpg
280926809_714390542948599_706860844969815646_n.jpg
281109358_695571578179524_5951911269217749758_n.jpg
280971466_851928582877156_7692126878790789201_n.jpg
283881518_730073674780827_4225201784085504464_n.jpg