Реч на посланик Джон Байърли

Бургаски свободен университет
6 ноември, 2006

Америка, България и европейската сигурност
Уважаеми д-р Паси, членове на Атлантическия клуб,
дами и господа,

За мен е удоволствие да бъда днес в Бургас и да говорим за бъдещето на българо-американското сътрудничество в областта на сигурността. Особено се радвам, че съм тук по покана на д-р Паси, председател на Комисията по външна политика. Той беше един от първите, които осъзнаха че България има бъдеще най-напред като член на НАТО и после като член на Европейския съюз. Той маркира пътя и използва цялата си енергия, за да убеди другите да го следват. Сега България е ценен и доверен член на НАТО, а след броени седмици ще стане пълноправен член на Европейския съюз. Като основоположник на Атлантическия клуб и като председател на парламентарната Комисия по външна политика, д-р Паси може да бъде особено горд, че е успял да превърне невъзможната по онова време мечта в действителност.

Поздравявам всички българи за успешното преодоляване на трудните изисквания за членство в Европейския съюз. Премиерът Станишев правилно отбеляза, че това е истинското и окончателно падане на Берлинската стена за България. То, както и членството в НАТО, не са цел сами по себе си, а представляват началото на нов тип взаимоотношения, основаващи се на споделени ценности, интереси и отговорности.

Бих искал заедно да разгледаме две основни теми. Първата е ролята на България в НАТО, в европейската сигурност и в останалия свят. Втората е за отношенията между България и САЩ след влизането на България в Европейския съюз.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИГУРНОСТТА НА 21 ВЕК

Трябва да започнем обаче с бърз преглед на предизвикателствата, които стоят пред сигурността на 21 век. През миналия век политическата, икономическа и социална структура на Европа се раздира от две големи войни, от антидемократичните идеологии на фашизма и комунизма, и от разделението, породено от Студената война. По същество това беше борба за човешко достойнство, свобода и благоденствие – за това, как подреждаме живота си и как се управляваме. Благодарение на силата, единството и решимостта на НАТО, както и на смелостта на отделни личности и движения в Централна и Източна Европа и бившия Съветски съюз, успяхме по мирен път да сложим край на Студената война и създадохме условия за разцвет на демокрацията и свободата. Сега сме близо до една обединена, свободна и мирна Европа.

Днес заплахите за сигурността за Европа идват основно отвън и главно от страна на радикални режими и движения. Те се противопоставят на съвременния свят, като същевременно използват съвременни технологии, за да подтискат собствените си граждани или да тероризират съседите си. Разпространението на тероризма, на оръжията за масово унищожение и търговията с наркотици – тези опасни неканени гости на глобализацията - представляват заплаха за обществата по целия свят. Партньорството на демокрациите и в частност трансатлантическата общност на Америка и Европа трябва да се противопоставят и да се справят заедно с подобни заплахи.

Освен тези заплахи ние ще се срещнем и с други предизвикателства пред сигурността, които ще изискват отговор от НАТО и САЩ - така наречените внезапно възникнали неотложни проблеми, които ще трябва да се предотвратяват или решават. Избухването на етнически войни, рухването на реда и законността и природните бедствия като земетресенията и глада биха могли да наложат бързото разполагане на европейски и американски военни сили.

Друго предизвикателство е опазването на жизненоважните икономически връзки. Благоденствието както на Европа, така и на Съединените щати се базира на сигурни и отворени търговски и енергийни маршрути. Но това днес означава повече от едни обикновени въздушни и морски линии за комуникация – това означава също и високо технологични информационни канали и международни финансови трансфери. Съвременната икономика се нуждае от свободен поток на идеи, талант, труд, капитали и енергия – това има голямо значение за глобалното икономическо благоденствие.

И накрая, демократичните общества, като България и Съединените щати, са преди всичко отговорни да помагат на други страни, които често са разположени далеч от границите ни, да се присъединят към демократичната общност. В много случаи това означава да им помогнем да се защитят от антидемократичните заплахи. Съществуването на демократични правителства с ефективни, добре обучени военни сили под граждански контрол - една от най-добрите гаранции на международния мир и сигурност. Голяма част от работата на НАТО и на Съединените щати през настоящия век ще бъде именно свързана с обучението на такива военни.

НАТО, БЪЛГАРИЯ И САЩ

След няколко седмици НАТО ще проведе своята Среща на високо равнище в Рига. На нея организацията ще разгледа сигурността и ефективното многостранно действие в глобален мащаб. НАТО е ръководила операции на четири континента, включително на Балканите и Средиземно море. Повече от всякога съюзниците разбират важността от разполагане и поддържане на силите на стратегическо разстояние, като развиват едно по-отворено и глобално отношение към сходните демокрации далеч от Европа, и създават ефективно гражданско-военно сътрудничество при разполагане на силите.

Дневният ред на НАТО в Рига ще е фокусиран върху трите основни стълба на Алианса. Първо, политически, организацията ще търси един по- глобален и гъвкав подход за партньорство - така, както с Австралия и Нова Зеландия. Единайсет страни, които не са членки на НАТО, се бият рамо до рамо със съюзниците в Афганистан. Те не се стремят към членство, но искат да подобрят възможностите си да се обучават, да участват заедно в операции и по-ефективно да комуникират.

Второ, оперативно погледнато, съюзниците инвестират повече в напълно оборудвани и окомплектовани с личен състав сили за отговор на НАТО, стратегически въздушен транспорт и в средства, изискващи общо финансиране.

Трето, НАТО се стреми да разшири ролята си, като разчита на успешни мисии за обучение като тези в Ирак и Африканския съюз.

Накратко, стремежът на НАТО е да играе продължителна роля на ментор и магнит за новите демокрации в трансатлантическото пространство. Вратите й ще останат отворени за потенциални нови страни-членки. Планът за действие за членство на Албания, Хърватска и Македония ще ги направи по-добре подготвени за партньори на НАТО. Това ще спомогне също да се разшири зоната на европейска сигурност и ще направи и България по-сигурно място.

НОВ ТИП АРМИЯ ЗА 21 ВЕК

Всички страни от НАТО приемат, че новите мисии и предизвикателства изискват нов тип въоръжени сили, с нови способности, в шест различни сфери:

- Първо: сили, подходящи за бърза дислокация заедно с техниката до всяка точка на света. Това означава да е налице възможност за въздушно транспортиране.

- Второ: сили, способни ефикасно да комуникират с другите съюзници. Това означава не само наличие на съвместими радиостанции, но също така и общ език, на който офицерите и войниците да говорят.

- Трето: сили, съставени от по-професионални кадри, особено сержанти и младши офицери, които да могат да ръководят и да поемат отговорност.

- Четвърто: сили, обучени да изпълняват нетрадиционни задачи като полицейска работа, предоставяне на хуманитарна помощ и с необходимите езикови умения.

- Пето: по-специализирани сили, като отделните страни имат различни мисии. Например, няма смисъл всяка страна членка на НАТО да има ескадрили от изтребители. Това е дублиране, което струва скъпо. НАТО вече е изминала дълъг път към по-рационално и балансирано организиране на силите.

- И накрая: сили с командна структура, която да може да взема решения относно дислоциране и други проблеми своевременно, както и да ги изпълнява ефикасно и бързо.

БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Изграждането на този нов тип въоръжени сили изглежда много трудоемко, и това е факт. Но в българската армия трансформацията отдавна е започнала. Вашето решение да преминете към изцяло професионална армия до края на следващата година е окончателно. Комуникационните ви възможности по отношение на езиковата подготовка и техническото оборудване непрекъснато се подобряват. А мисиите зад граница – в Ирак, Афганистан, на Балканите, а сега и около бреговете на Ливан, показват многостранните ви способности, както традиционни, така и нетрадиционни. Накратко, България вече е показала, че е ценен и способен член на НАТО. Но може би най-голямата промяна се илюстрира от новия начин на мислене на българския войник. Виждам тази промяна и гордостта на младите офицери всеки път, когато посещавам военните бази. Вие трябва да сте горди с уменията, любовта към работата и професионализма на своите войници, моряци и летци. Но предстои още работа - започналата модернизация на армията продължава. Приоритетът, който България придава на задълженията си към НАТО, както и способността да изпълнява задълженията си, трябва да рефлектират в един силен военен бюджет.

ВАЖНОСТТА НА СЪВМЕСТНОТО ОБУЧЕНИЕ И БАЗИ

НАТО е най-успешният военен съюз в историята. Един от ключовите елементи на успеха е съвместното обучение. Офицерите и войниците от страните-членки на НАТО тренират и провеждат заедно учения от години, опознавайки се и учейки се да работят и да се борят рамо до рамо.

През последните няколко години България също така активно взема участие в тези съвместни учения, понякога в рамките на НАТО, понякога двустранно със САЩ. Български кораби плават съсъ своите натовски партньори като част от операцията “Актив Ендевър” патрулирайки по основните морски пътища в Средиземно море. Това лято български, румънски и американски войници се обучаваха заедно в Ново село. По-рано тази година аз летях на F-15, пилотиран от американски пилот, крило до крило с български пилоти в съвместно въздушно занятие.

Съвместните военни съоръжения в Ново село, Безмер и Граф Игнатиево са най-добрият пример за сухопътна и въздушна подготовка на българи и американци. Американски сили, наброяващи до 2 500 души, ще се обучават на ротационен принцип в бази с български командири, под български флаг, често заедно с български и други натовски бойци. Това обучение, основаващо се на личен контакт и взаимно уважение, е базата за нашите взаимоотношения в областта на сигурността.

БЪЛГАРИЯ, ЕС И САЩ

За да бъдат силни тези взаимоотношения обаче е необходимо още нещо, освен военно сътрудничество: те зависят най-вече от наличието на силни демократически институции и просперираща икономика. Ето защо ние подкрепяхме влизането на България в ЕС – убедени сме, че това е добре за България, за югоизточна Европа, за Европейския съюз и Европа като цяло, както и за трансатлантическото общество. Често ме питат дали членството на България в ЕС ще промени партньорството между САЩ и България. Бих искал категорично да заявя, че то ще е от полза за всички. Членството в ЕС ще заздрави връзките между България и САЩ по начин, който излиза извън рамките на силното ни сътрудничество в областта на сигурността.

Първо, България ще стане част от американско-европейските търговски отношения, които са най-големите в света. Списъкът на страните-членки на ЕС и този на НАТО са почти еднакви – това е така, защото просперитетът и сигурността са тясно свързани. Членството в ЕС означава, че България ще засили търговските си отношения със Съединените щати и ще привлече интереса на повече американски инвеститори. Колкото повече просперира България, толкова по-добър партньор на НАТО ще бъде тя.

Второ, интересите в сферата на сигурността на ЕС и на САЩ по почти всички важни въпроси или съвпадат, или са сходни. Например както ЕС, така и САЩ искат да видят Иран без ядрено оръжие. Ние работим заедно в Близкия изток, Африка, Афганистан и по света. Имаме общ, постоянен интерес в изграждането на една Европа и един свят, които са демократични и свободни. Съединените щати и НАТО подкрепят Европейската политика за сигурност и отбрана, която допълва гаранциите за сигурност на НАТО. Влизането на България, която е ценен партньор на НАТО, в Европейския съюз, още повече ще засили връзките между тях. Вие ще имате свой собствен глас в две велики институции, а те заедно ще се възползват от новите възможности, които вашето членство предоставя.

ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ

Основното ми послание е просто и ясно: България като член на Европа се превръща в още по-силен партньор и съюзник на Съединените щати. Европейската сигурност и тази на демократичните и свободни страни в света зависи от хармонията, солидарността, обединението и решимостта на нациите от ЕС и САЩ.

След Втората световна война Жан Моне и другите основатели на бъдещия Европейски съюз мечтаеха за една обединена, мирна, благоденстваща и свободна Европа. След десетилетия усилена работа тази мечта се превръща в действителност и сега България също ще бъде част от нея.

Много съм горд, че Съединените щати подкрепиха членството на България в ЕС от самото начало. Така че на 1 януари аз ще празнувам заедно с вас. Уверен съм, че българите ще бъдат както забележителни европейци, така и приятели на САЩ.

Благодаря ви.