Съболезнователен адрес

Академичното ръководство на Бургаския свободен университет изказва искрените си съболезнования по повод кончината на проф. Евгений Николов - главен научен секретар на БАН, световноизвестен учен в областта на компютърната вирусология и информационната сигурност. Проф. Николов е инженер по радиоелектроника и електронна техника, магистър по микроелектроника, доктор по компютърно инженерство, специалност „Оптимизационни изследвания за RGV терминали" и доктор на математическите науки, специалност „Информационна сигурност на компютърни защитни системи".

Проф. Евгений Николов е бил хоноруван преподавател в Бургаския свободен университет от 1993 година досега и член на Учебно-научния съвет на Центъра по информатика и технически науки. Изнасял е лекции по Обектно-ориентирано програмиране, Операционни системи, Компютърна сигурност, Информационна сигурност в интернет, Защита на корпоративни мрежи и др. 

Неговата дългогодишна научноизследователска и преподавателска дейност в Бургаския свободен университет е истинска школа в академичната история на България. Неговите бивши студенти днес са висококвалифицирани специалисти, успешно реализиращи се в различни области на бързо променящата се обществена среда.

Като национален представител в Програмен комитет „Сигурност" на Седма рамкова програма на Европейската комисия, председател на Проблемен съвет „Сигурност" към УС на БАН, член и зам.-председател на Специализирания научен съвет по информатика и математическо моделиране към ВАК, член на междуведомствени комисии към Министерския съвет, проф. Николов работи достойно и неуморно за утвърждаването на Бургаския свободен университет в един от съвременните и модерни авторитетни учебни центрове в страната. Неговата дългогодишна изследователска дейност и стремеж към научни постижения са неделима част от академичната традиция на университета.

Поклон пред паметта му!