Семинар-обучение на НАОА събра академични ръководства от цялата страна в БСУ

 Семинар-обучение на НАОА събра академични ръководства от цялата страна в БСУ

На 4 и 5 септември 2023 г. Бургаският свободен университет беше домакин на семинар-обучение на тема „Специфика на новата критериална система на НАОА за програмна акредитация на професионално направление/специалност от регулираните професии – пресечни точки и решения“. Семинарът е иницииран и организиран съвместно от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет и Бургаския свободен университет с любезното съдействие на проф. П. Кабакчиева, председател на НАОА.

В събитието взеха участие повече от 70 представители на висшите училища – ректори, зам.-ректори, пом.-ректори, декани, директори на дирекции, отговорници по акредитацията, ръководители на катедри и др., представящи 22 висши училилища. 
Семинарът  бе открит от ректора на БСУ - проф. д-р Милен Балтов, и председателят на НАОА - проф. д-р Петя Кабакчиева.
Интересът към семинара е продиктуван от въвеждането на новата критериална система на НАОА за програмна акредитация на професионално направление/специалност от регулираните професии в съответствие с ESG. Новите акценти в нея бяха представени от председателя на НАОА – проф. д-р Петя Кабакчиева. Презентацията предизвика дискусии, коментари и въпроси, свързани с  взаимовръзката „качествени индикатори - количествени индикатори“. 
Чл. кор. проф. д.ф.н. Мирослав Дачев – член на АС на НАОА, представи спецификата в стандартите, свързани с оценката и акредитацията на докторските програми във висшите училища и научните организации и процедурата за промяна на капацитет. 
Новата комисия по възражения и жалби и нейните функции презентира проф. д-р Христо Георгиев - член на АС на НАОА. 
Проф. д.п.н. Сийка Чавдарова – Костова, председател на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности, представи опорни точки и примери за подготовката на докладите по новата критериална система на НАОА за програмна акредитация на професионално направление 1.2. „Педагогика“.
В семинара специално участие взе и директорът на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН - г-н Димитър Асенов, който представи както работата на НЦПКПС, така и възможности за сътрудничество между НЦПКПС и висшите училища, подготвящи учители.
Участниците се обединиха около идеята подобни събития да се превърнат в традиция, за да се поддържа пряка комуникация между експертния състав на НАОА и висшите училища в страната.

DSC_2622.JPG
373403342_830171912137445_7300110030807923237_n.jpg
373411825_1342892246600740_8830025313688446851_n.jpg
373415990_996615551548761_6371804682470330815_n.jpg
373408782_205567649187862_8305781979027948401_n.jpg
373406212_2543070689182992_1729282944972555353_n.jpg
DSC_2643.JPG
DSC_2641.JPG
DSC_2640.JPG
DSC_2636.JPG
DSC_2631.JPG
DSC_2624.JPG
DSC_2629.JPG
DSC_2628.JPG
DSC_2621.JPG
373416819_974757433740796_5793166505554075018_n.jpg