Съюзът на германистите в България със семинар в БСУ

Съюзът на германистите в България със семинар в БСУ

На 13 юни 2018 година в Бургаския свободен университет се откри методически семинар на тема „Ние и/в Европа. Европейската тема в немскоезичните курсове на българските висши училища“, организиран от Съюза на германистите в България. Поздравления на откриването поднесоха г-н Йорг Шенк – културно аташе на Посолството на Федерална Република Германия у нас и проф. д.п.н. Галя Христозова - ректор на БСУ.
Встъпителните доклади бяха изнесени от председателя на Съюза на германистите в България – проф. д-р Николина Бурнева и от проф. д-р Мариане Хеп (Пиза) – президент на Световната асоциация на преподавателите по немски език. Семинарът продължава до 15 юни с ключови постановки от участници от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Св. Климент Охридски“, ТУ - София, АУБ – Благоевград и ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград.

 

IMG_9935 германисти 3.JPG
IMG_9932 германисти 2.JPG