Сертификат по чужд език

Програмният съвет по Чуждоезиково обучение в БСУ организира за студентите на БСУ изпитна сесия за явяване на изпит по английски език за придобиване на Университетски сертификат за ниво на владеене на езика, удостоверяващ знанията и уменията на кандидатите по английски език, за ниво B2, по Европейската езикова рамка. 

Изпитът ще се проведе на 27 ноември 2010 г. от 10.00 часа в БСУ. 

Записването за явяване на изпита става чрез подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по образец, придружен от фактура за платена такса, в размер на 50 лева. Заявлението се подава в стая 19 в БСУ, през периода 15-25 ноември, в работно време. 

Програмният съвет по Чуждоезиково обучение организира провеждането на безплатни диагностични тестове за определяне на ниво, на 13 ноември 2010 г., събота, от 10.00 до 13.00 часа, както и на пробен тест за изпита за Университетски сертификат за ниво на владеене на езика, на 20 ноември 2010 г., от 10.00 часа в БСУ. Записването за диагностичните тестове става чрез подаване на Заявление по образец, в стая 19 в БСУ.

По-подробна информация за организацията и провеждането на изпитите за присъждане на Университетски сертификат за ниво на владеене на езика, както и на подготвителни езикови курсове, може да намерите ТУК, както и на телефон 0899902886.