Школа по роботика за деца в БСУ

Школа по роботика за деца в БСУ

Школа по роботика за деца в БСУ

В БСУ стартира школа по роботика за деца от различни възрастови групи. Целта на курса е учениците да придобият умения за работа в екип и да развият таланта си за творчество и креативност.  Обучението се провежда на модули, всеки един от които е с продължителност 24 учебни часа. Пилотната група се състои от 12 деца на възраст от 4-ти до 12-ти клас, които работят по двойки. Занятията представляват тренинг по роботика, даващ възможности на децата да научат повече за задвижващите механизми и локомоционни системи, сензори и програмиране. Учебната програма е съставена изцяло от университетски преподаватели. Тя дава възможност на децата самостоятелно да реализират собствени идеи за различни мехатронни модели. Обучението преминава през три модула. В края на третия модул всеки участник в школата получава сертификат.

Записването в школата е през цялата година. Занятията се провеждат в учебните зали на БСУ в удобно за децата време. През летните ваканционни дни те са всеки делничен ден сутрин от 9 до 10.30 ч., или следобед от 13 до 14.30 ч. През учебно време занятията ще се провеждат събота и неделя. Цената на един учебен модул е 100 лева.

Ръководител и създател на проекта е гл. ас. д-р Димитър Минчев, а ръководител на школата е инж. Атанас Димитров, асистент в БСУ.