Споразумение за сътрудничество с Московския университет „С. Ю. Витте“

Споразумение за сътрудничество с Московския университет „С. Ю. Витте“

БСУ и Московският университет С. Ю. Витте“ подписаха споразумение за съвместна дейност в областта на науката и образованието. На официална среща между Президента проф. д-р Петко Чобанов, Ректора проф. дпн Галя Христозова    и  Вицепрезидента и първи зам.-ректор по учебната дейност на Московския университет С. Ю. Витте“ проф. дпн Юрий Руденко бяха обсъдени възможностите за подготовка и реализиране на съвместно обучение в бакалавърски програми и издаване на двойни дипломи.
Предвиждат се съвместни научноизследователски дейности, осъществяване на академична мобилност на студенти и преподаватели, участие в семинари, конференции, научни проекти и програми.
Споразумението беше подписано от проф. дпн Галя Христозова и от   проф. дпн Юрий Руденко.
На срещата присъства и заместник- ректорът по НИД и МС проф. д-р Милен Балтов.

Споразумение московски унив. 2_.JPG