Срок за кандидатстване в БСУ – до 21 юли

Приемът на документи за кандидатстване в БСУ след завършено средно образование започна и ще продължи до 21 юли.

Документи за кандидатстване може да подадете:

Изискват се:

 • диплома - копие и оригинал за сверка
 • >формуляр за кандидатстване.

 Таксата за кандидатстване се внася:

 • чрез дебитна карта, ако подаването е в интернет сайта на БСУ.
 • в териториалното бюро, ако подавате документи там.
 • в офиса на ТБ "Алианц България” (в БСУ, партер), ако документите подавате на място в БСУ.

Документите за кандидатстване се подават, за да участвате в класирането.

В класирането можете да участвате:

 • С оценка от матура (освен за спец. Право)
 • С оценка от предварителен изпит, положен в БСУ
 • С оценка от друго висше училище
 • С  изпит от предстоящата кандидатстудентска сесия през м. Юли.

 Кандидатстудентските изпити през м. Юли са:

 • Български език – 22 юли
 • История – 23 юли
 • Математика – 23 юли
 • СТОП тест – 24 юли

  Важно е да знаете, че:

 • класирането се извършва само за специалностите и формите на обучение, посочени във формуляра за кандидатстване и съобразно последователността, в която са изредени в него.
 • ако сте положили изпитите от първите две конкурсни сесии през април и юни, ще участвате в класирането, само ако подадете документи за кандидатстване.
 • можете да кандидатстване едновременно за всички специалности и форми на обучение в БСУ, ако положите изисквания от специалността приемен изпит.
 • след края на сроковете за прием на документи, промени в реда на подреждане на желаните специалности не са възможни.