Стипендиите и наградите за зимния семестър са изплатени

Средствата за стипендии и награди по проекта „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд, са изплатени. Общата стойност на стипендиите и наградите за един семестър е 128 760 лв.

Стипендии за успешни резултати в обучението получават 306 студенти от БСУ. За участие в научни, изследователски и практически разработки награди са присъдени на 93 студенти от направленията информатика и технически науки.

Изплатените суми са за зимния семестър и са в размер на 360 лв. за студентите, класирани за стипендии и 200 лв. за спечелилите награда.

Средствата са преведени по картовите сметки на класираните студенти в ТБ „Алианц България Банк” АД.