Стипендиите са изплатени

Stipendii BSU

Стипендиите за зимния семестър на учебната 2012-2013 г. по проект „Студентски стипендии” по ОП „Развитие на човешките ресурси” са преведени по банковите сметки на класираните студенти.

Изплатени са общо 78 840 лв. за 133 стипендии за успех и 4400 лв. за 22 специални стипендии.