Студенти и работодатели-партньори на БСУ, ХТМУ и МВБУ в нова кариерна платформа

Студенти и работодатели-партньори на БСУ, ХТМУ и МВБУ в нова кариерна платформа

През 2023 година в рамките на проект "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", договор BG05M2OP001-2.016-0030 беше разработена обща информационна мрежа на кариерните центрове на трите университета - партньори БСУ, ХТМУ и МВБУ. В съвременния глобализиран и взаимосвързан свят е трудно подпомагането на професионалната реализация на студентите да се извършва на локално ниво. Ето защо създаването на мрежа от кариерни центрове повишава качеството на работата им и подобрява контактите между студенти и работодатели. По този начин ще се повиши качеството на висшето образование в университетите партньори чрез проследяване и насърчаване на успешното кариерно развитие на техните възпитаници.

Общата мрежа на кариерните центрове е достъпна на адрес https://sckr.bfu.bg/. Тя позволява регистрации на работодатели с кратко представяне на фирмата и свободни работни места, групирани по категории и ключови думи, както и по населено място. От своя страна студентите също могат да се регистрират в системата, като имат възможност да се абонират за обяви в определени категории и свързани с определени ключови думи. По този начин системата значително ще повиши гъвкавостта на кариерните центрове и ще увеличи възможностите за реализация на студентите на пазара на труда.

 

logo_kragova_ikonomika_png.png
logo-proekt-2021-2.jpg