Студенти от БСУ посетиха ТЕЦ Марица-Изток

Студенти от БСУ посетиха ТЕЦ Марица-Изток

Студенти от специалност „Инженеринг и експлоатация на енергийни системи” на ЦИТН посетиха на 17 и 18 февруари 2017 година „ТЕЦ Марица – Изток Контур Глобал“ и АЕС, гр. Раднево. Там те се запознаха с най – съвременните технологии при производството на електроенергия. Осъществена беше и среща в централите с водещи специалисти, завършили Бургаския свободен университет. Посетени бяха: Центърът за оперативно управление на EVN България в Стара Загора; Подстанция Марица Изток 400 kV; както и Водно – електрическа централа Енина.
Посещението се реализира в рамките на учебната програма под ръководството  на доц. д-р инж. Камен Сейменлийски.

 

ЦИТН Марица Изток 2.jpg