Студенти от БСУ участват в международен проект „E-leraning for all”

picОт 21 до 25 юли 2010 г. столицата на Словакия – Братислава е домакин на Втората транснационална среща по проект “E-learning for all”. Страни партньори по проекта са Англия, Германия, Словакия и България. 

От България участник е Бургаският свободен университет. Ръководител на проекта  за България е доц. д-р Емил Бузов, изпълнителен директор на фондация „Стъпка по стъпка”. Очаква се след изработването на  платформа за E-learning младите хора да получат възможност не само за достъп до повече знания, но до обмен на информация и опит за работа при решаване на различни проблеми.

Преди конкретните дискусии, свързани с целта и задачите на проекта, участниците посетиха летен образователен център за деца, които нямат достъп до интернет и качествено образование. Тези деца и техните родители са и целевата група на Словакия.

Всяка от участващите страни презентира резултатите от предварително направена анкета с различните фокус групи. Целта на тази проучвания е да се разбере как отделните страни, участнички в проекта, смятат, че информационните технологии биха допринесли за намаляване  на дискриминационните практики в образованието спрямо социалните „изключения”, както и за по-голям достъп до качествено образование.

 Презентацията от българска страна направи Димитър Минчев, старши асистент в БСУ, а студентите от специалност „Журналистика” при ЦХН - Анна Манукян и Катина Лукова, като представители на българската фокусгрупа споделиха конкретни примери от процеса на направеното интервю, в което участваха още 3 студенти от БСУ

 Основни теми, които се дискутираха след представяне на резултатите, бяха: какво съдържание трябва да има в електронната платформа, свързана с въпросите на социалната интеграция.

Резултати от работата по проекта ще бъдат представени на третата транснационална среща през месец март 2011 г. на която БСУ ще бъде домакин.