Студенти от БСУ взеха участие в XIX Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране

На 5 май 2007 г. в град Варна се проведе XIX републиканска студентска олимпиада по програмиране. Участвуваха 21 отбора, представители на 9 университета – Софийски Университет, Американски университет в България, Технически университет София, Технически университет Габрово, Икономически университет Варна, Русенски университет, Шуменски университет, Варненски свободен университет и Бургаски свободен университет. Републиканските студентски олимпиади се провеждат по правилата и съгласно изискванията на Международната студентска олимпиада по програмиране и се домакинстват на ротационен принцип от университетите в България.

Представителите на БСУ за пореден път защитиха достойно името на университета, класирайки се на 4-то място с минимална разлика /0,7 % от точките!/ след третия отбор в класирането.

Традиционно доброто представяне на студентите на БСУ на най-представителния национален форум в областта на информатиката и компютърните науки в университетското образование е поредното доказателство за достойното място, което заема нашият университет в скалата на българските висши училища