Студенти по право от БСУ посетиха Митница Бургас

Студенти по право от БСУ посетиха Митница Бургас

 

Студенти по право от ЦЮН на Бургаския свободен университет дискутираха любопитни и сложни казуси с юрисконсулти и разследващи митнически инспектори в Митница Бургас. Третокусниците, изучаващи „Право” в БСУ, заедно със своя преподавател по „Финансово право” гл. ас. д-р Мила Иванова посетиха Митница Бургас, за да се запознаят с работата на юристите в митническата администрация и с дейността на бургаската митница.
„Работата  на юрисконсултите в митническата администрация е много разнообразна, интересна  и динамична”- сподели  старши юрисконсулт Кети Керенска-Гелова от отдел „Правно-нормативен” в Митница Бургас, която отговори на десетки въпроси от студентите и въведе своите бъдещи колеги в „кухнята” на професията. Главен разследващ митнически инспектор Мирчо Мирчев запозна студентите по право и с разследващите фунции на митническата администрация. Бъдещите юристи обсъдиха с митническите служители от Бургас също и нормативните актове и европейски регламенти, прилагани от българската митническа администрация. Студентите се запознаха със структурата на Агенция „Митници” и на Митница Бургас, като външна митническа граница на Европейския съюз.
„Считам, че такива работни срещи са много важни за практическата ориентация на студентите“- коментира гл. ас. д-р Мила Иванова.
Митническите служители от Митница Бургас отбелязаха, че са впечатлени от компетентните въпроси и задълбочения професионален интерес на студентите по право към дейността на бургаската митница и митническата администрация. Студентите от БСУ проявиха интерес към работата на много отдели, сектори и митнически пунктове в структурата на Митница Бургас и изразиха желание за нови съвместни срещи с митническите служители.

 

13SN_посещение митница 2.JPG